Početna stranica

>> PLAN NABAVE
>> VAŽNI DOKUMENTI

(Senj, 10. svibnja 2023.)

OBAVIJEST I UPUTE O
TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE ZA RADNO
MJESTO RAVNATELJA/RAVNATELJICE USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA NA MANDAT
OD 4 GODINE

>>Obavijest i upute kandidatima

_____________________________________________________________________

(Senj, 19. travnja 2023.)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 13. i 19. Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 11/13, 9/17), članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, ovlastima, odgovornostima i nagrađivanju zaposlenika Ustanove za razvoj Grada Senja (URBROJ: 125-03/13 od 3. siječnja 2014. godine, Izmjene URBROJ: 60-04/17 od 24. listopada 2017. godine, II. izmjene URBROJ: 60-02/19 od 4. lipnja 2019. godine, III. Izmjene URBROJ: 117-04/20 od 23. prosinca 2020. godine, IV. Izmjene URBROJ: 07-02/23 od 13. siječnja 2023. godine) i temeljem Odluke Upravnog vijeća 47-03/23 od 29. ožujka 2023. godine, Upravno vijeće Ustanove za razvoj Grada Senja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine

<

(pdf, 126 KB)

(Senj, 31. siječnja 2023.)

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISANO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA U USTANOVI ZA RAZVOJ GRADA SENJA – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do 31.12.2023. godine, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Lista kandidata i poziv na testiranje

_____________________________________________________________________

(Senj, 24. siječnja 2023.)

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

koji podnose prijavu na Oglas objavljen dana 16. siječnja 2023. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici Ustanove za razvoj Grada Senja www.ras.hr i oglasnoj ploči Ustanove za razvoj Grada Senj, za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, do 31.12.2023. godine za radno mjesto – stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata u Ustanovi za razvoj Grada Senja – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca.

Obavijest i upute kandidatima – stručni suradnik

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz operativnog programa „konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. – 2020.

_____________________________________________________________________

(Senj, 16. siječnja 2023.)

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto – stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata u Ustanovi za razvoj Grada Senja – 1 izvršitelj

Oglas stručni suradnik (pdf, 1,32 Mb)

_____________________________________________________________________

(Senj, 23. rujna 2021.)

Održana informativna radionica LAG-a LIKA u Senju za najavljeni natječaj za TO 6.1.1. i 6.3.1.

U Pučkom otvorenom učilištu „M. C. Nehajeva“ jučer, 23. rujna 2021. održana je informativna radionica sa svrhom predstavljanja nacrta natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ čije se raspisivanje prema indikativnom planu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju očekuje u listopadu ove godine. Radionica je održana u suradnji LAG-a LIKA s Gradom Senjom i Ustanovom za razvoj Grada Senja.

Ivana Starčević, mag.ing.agr., Voditeljica LAG-a okupljene sudionike upoznala je s nacrtima natječaja, natječajnom dokumentacijom te samim postupkom prijave na natječaj. Također, zainteresirani sudionici su saznali tko su prihvatljivi korisnici, uvjeti prihvatljivosti, iznos potpore, prihvatljive aktivnosti i ostale uvjete za natječaje.

Zainteresirane osobe koje nisu bile u mogućnosti prisustvovati radionici sve potrebne informacije mogu pronaći na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  (www.apprrr.hr) ili upitom putem e-pošte na adresu Lokalne akcijske grupe: lag-lika@lag-lika.hr.

Prezentaciju sa informativne radionice Lokalne akcijske grupe LIKA možete preuzeti OVDJE.

LAG LIKA

_____________________________________________________________________

SUKOB INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8,  člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16):

Ustanova za razvoj Grada Senja, kao
javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je
predstavnik naručitelja – ravnatelj Ustanove za razvoj Grada Senja te s
njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76.,
stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.


(Senj, 30. svibnja 2018.)

OBAVIJEST I UPUTE O
TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO
MJESTO RAVNATELJ/RAVNATELJICE USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA NA MANDAT
OD ČETIRI GODINE

(Natječaj objavljen 9. svibnja 2018. u NN 42/2018)

Testiranje (pisani dio) će se održati 8. lipnja
2018. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Ustanove za razvoj
Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija
(pdf, 0.15 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 9. svibnja 2018.)

Na
temelju članka 13. Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja (Službeni
glasnik Grada Senja br. 11/13 od 25.listopada 2013.g.), Upravno vijeće
Ustanove za razvoj Grada Senja objavljuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine

>>NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine
(pdf, 0.75 MB)


(Senj, 4. siječnja 2018.)

ODLUKA
o određivanju službenika za informiranje

>> ODLUKA o određivanju službenika za informiranje – više informacija… (pdf, 584 KB)


(Senj, 4. prosinca 2017.)

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

1) jedan polaznik za stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) društvenog
ili tehničkog smjera –VII stupanj stručne spreme (VSS). Uvjet stručnog
zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po novim
propisima stekla stručnu spremu odgovarajuće struke.

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 209 KB)


(Senj, 24. studenoga 2017.)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme

KANDIDAT
IVA LEBINAC NEKIĆ, stručni prvostupnik, Nikole Jurišića 5, 53270 SENJ
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti će se
dana 01. prosinca  2017.g. (petak) u 08.00 sati,
u prostorijama Ustanove za razvoj Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija… (pdf, 289 KB)

(Senj, 13. studenoga 2017.)

 NATJEČAJ

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme / jedan izvršitelj
(Natječaj objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 109/2017 od 10. sudenog 2017.  godine)

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 91 KB)


ODLUKA

O USVAJANJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

>> ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI –
više informacija…
(pdf, 1.52 MB)

 

PLAN NABAVE

>> PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU
(pdf pdf, 90 KB)

>> PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
(pdf pdf, 89 KB)

>> PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU
(pdf pdf, 93 KB)

>> PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU
(pdf pdf, 304 KB)

>> PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
(pdf pdf, 313 KB)

>> PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU
(pdf pdf, 45 KB)


 

VAŽNI DOKUMENTI

2020.
>> Izvješće o radu za 2020. godinu
(pdf pdf, 8.80 MB)
>> I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu
(pdf pdf, 2.01 MB)
>> Financijski plan za 2020. godinu
(pdf pdf, 2.08 MB)
>> Program rada za 2020. godinu
(pdf pdf, 3.05 MB)

2019.
>> Izvješće o radu za 2019. godinu
(pdf pdf, 8.80 MB)
>> I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu

(pdf pdf, 2.01 MB)
>> Financijski plan za 2019. godinu
(pdf pdf, 2.08 MB)
>> Program rada za 2019. godinu
(pdf pdf, 3.05 MB)


>> ODLUKA o određivanju službenika za informiranje (pdf, 596 KB, 23.07.2015.)

>> ZAHTJEV za pristup informacijama (pdf, 112 KB)

>> VISINA naknade za pristup informacijama (pdf, 75 KB)

>> ZAHTJEV za ponovnu uporabu informacija (pdf, 67 KB)