Novosti

>> PLAN NABAVE
>> VAŽNI DOKUMENTI

(Senj, 19. travnja 2023.)

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 13. i 19. Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 11/13, 9/17), članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, ovlastima, odgovornostima i nagrađivanju zaposlenika Ustanove za razvoj Grada Senja (URBROJ: 125-03/13 od 3. siječnja 2014. godine, Izmjene URBROJ: 60-04/17 od 24. listopada 2017. godine, II. izmjene URBROJ: 60-02/19 od 4. lipnja 2019. godine, III. Izmjene URBROJ: 117-04/20 od 23. prosinca 2020. godine, IV. Izmjene URBROJ: 07-02/23 od 13. siječnja 2023. godine) i temeljem Odluke Upravnog vijeća 47-03/23 od 29. ožujka 2023. godine, Upravno vijeće Ustanove za razvoj Grada Senja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine

<<Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj Grada Senja na mandat od 4 godine

(pdf, 126 KB)

(Senj, 23. rujna 2021.)

Održana informativna radionica LAG-a LIKA u Senju za najavljeni natječaj za TO 6.1.1. i 6.3.1.

U Pučkom otvorenom učilištu „M. C. Nehajeva“ jučer, 23. rujna 2021. održana je informativna radionica sa svrhom predstavljanja nacrta natječaja za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ čije se raspisivanje prema indikativnom planu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju očekuje u listopadu ove godine. Radionica je održana u suradnji LAG-a LIKA s Gradom Senjom i Ustanovom za razvoj Grada Senja.

Ivana Starčević, mag.ing.agr., Voditeljica LAG-a okupljene sudionike upoznala je s nacrtima natječaja, natječajnom dokumentacijom te samim postupkom prijave na natječaj. Također, zainteresirani sudionici su saznali tko su prihvatljivi korisnici, uvjeti prihvatljivosti, iznos potpore, prihvatljive aktivnosti i ostale uvjete za natječaje.

Zainteresirane osobe koje nisu bile u mogućnosti prisustvovati radionici sve potrebne informacije mogu pronaći na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) ili upitom putem e-pošte na adresu Lokalne akcijske grupe: lag-lika@lag-lika.hr.

Prezentaciju sa informativne radionice Lokalne akcijske grupe LIKA možete preuzeti OVDJE.

LAG LIKA

_____________________________________________________________________


SUKOB INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8,  člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80., stavka 2., točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16):

Ustanova za razvoj Grada Senja, kao javni naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – ravnatelj Ustanove za razvoj Grada Senja te s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu odredbe članka 76., stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.


(Senj, 30. svibnja 2018.)

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO RAVNATELJ/RAVNATELJICE USTANOVE ZA RAZVOJ GRADA SENJA NA MANDAT OD ČETIRI GODINE

(Natječaj objavljen 9. svibnja 2018. u NN 42/2018)

Testiranje (pisani dio) će se održati 8. lipnja 2018. godine s početkom u 08:00 sati u prostorijama Ustanove za razvoj Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj.

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija
(pdf, 0.15 MB)

 _____________________________________________________________________

(Senj, 9. svibnja 2018.)

Na temelju članka 13. Statuta Ustanove za razvoj Grada Senja (Službeni glasnik Grada Senja br. 11/13 od 25.listopada 2013.g.), Upravno vijeće Ustanove za razvoj Grada Senja objavljuje

NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine

>>NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ravnateljice Ustanove za razvoj  Grada Senja
na mandat od 4 godine
(pdf, 0.75 MB)


(Senj, 4. siječnja 2018.)

ODLUKA
o određivanju službenika za informiranje

>> ODLUKA o određivanju službenika za informiranje – više informacija… (pdf, 584 KB)


(Senj, 4. prosinca 2017.)

JAVNI POZIV
za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa

1) jedan polaznik za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) društvenog ili tehničkog smjera –VII stupanj stručne spreme (VSS). Uvjet stručnog zvanja (stupanj obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po novim propisima stekla stručnu spremu odgovarajuće struke.

>> JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa – više informacija… (pdf, 209 KB)


(Senj, 24. studenoga 2017.)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme

KANDIDAT
IVA LEBINAC NEKIĆ, stručni prvostupnik, Nikole Jurišića 5, 53270 SENJ
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti će se
dana 01. prosinca  2017.g. (petak) u 08.00 sati,
u prostorijama Ustanove za razvoj Grada Senja
Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2, II kat

>> OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU – više informacija… (pdf, 289 KB)

(Senj, 13. studenoga 2017.)

 NATJEČAJ

za radno mjesto viši referent za pripremu i provedbu projekata u
Ustanovi za razvoj Grada Senja na neodređeno vrijeme / jedan izvršitelj
(Natječaj objavljen u „NARODNE NOVINE“  br. 109/2017 od 10. sudenog 2017.  godine)

>> NATJEČAJ – više informacija… (pdf, 91 KB)


ODLUKA

 

O USVAJANJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

>> ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE VRIJEDNOSTI –
više informacija…
(pdf, 1.52 MB)


Senj, 10. lipnja 2014.g.

POZIV ZA TESTIRANJE

kandidatima koji su se prijavili na Natječaj za primanje u radni odnos stručnog suradnika za EU fondove i regionalnu suradnju u Ustanovi za razvoj Grada Senja -na određeno vrijeme- objavljen u „Narodnim novinama” broj 65/14 od 28. svibnja 2014. godine i to:

  1. IVAN ŠULJIĆ, Eugena Kumičića 1, 51211 MATULJI
  2. IVANA KATALINIĆ, Damira Tomljanovića Gavrana 26,  53270  SENJ
  3. MARINA BUTORAC, Gomboševa 30, 10 000 ZAGREB

Testiranje će se održati dana 18. lipnja 2014.g. (srijeda) u 12 sati u prostorijama
Ustanove za razvoj Grada Senja, Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 SENJ.

Kandidat koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Senj, 10. lipnja 2014.g.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

>> Poziv za testiranje – za isis (pdf, 92 KB)


Objavljen Javni poziv na dostavu projektnih prijava
„Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti
malog i srednjeg poduzetništva“

Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013. usmjeren je ka poboljšanju konkurentnosti u Hrvatskoj, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, a financira se iz  Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske. U sklopu Operativnog programa, Prioritetne osi 2 – Mjere 2.1. Razvoj poslovne klime i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (MSP) za koju je nadležno Ministarstvo poduzetništva objavljuje se Program dodjele državnih potpora za povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kao preduvjet za objavu Javnog poziva, te Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća“.

Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Ukupan iznos sredstava za financiranje obje Grupe je 255.714.160,00 kn pri čemu je minimalan iznos potpore 3.800.000 kn, a maksimalan iznos 26.000.000 kn sufinanciranja bespovratnih sredstava prema prihvatljivim troškovima.

Svi projekti trebali bi trajati maksimalno 24 mjeseca od potpisivanja ugovora. Sve projekte potrebno je dovršiti do 31. srpnja 2016. godine.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 21. veljače 2014. godine.

Više informacija na stranicama Ministarstva poduzetništva
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515


Program EUROPSKE UNIJE za Hrvatsku
IPA IV. KOMPONENTA – Razvoj ljudskih potencijala

BROŠURE RAZVOJNE AGENCIJE SENJ OTISNUTE U SKLOPU PROJEKTA
„SAZNAJ NEŠTO NOVO I KORISNO“


>> Preuzmi brošuru “Proizvodnja i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja”
( pdf, 4.26 MB)


>> Preuzmi brošuru “Ruralni turizam”
( pdf, 3.99 MB)


>> Preuzmi brošuru “Poduzetništvo”
( pdf, 1.18 MB

Ovaj projekt financira Europska unija.


IZGRADNJA KANALIZACIJE NA TRBUŠNJAKU SREDSTVIMA EU

Razvojna agencija Senj je na natječaj Europske unije IPARD u svibnju ove godine u ime Grada Senja kandidirala projekt prve faze izgradnje sanitarne i oborinske kanalizacije u naselju Trbušnjak u Senju. Projekt je pozitivno ocijenjen te je Grad s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zaduženoj za provođenje IPARD programa, potpisao memorandum o realizaciji projekta. Ovaj projekt je vrijedan oko 7.000.000,00 kn, što je ujedno i maksimalni iznos za ovu vrstu ulaganja. Za ove radove na web stranicama Europske komisije 23.11.2011. objavljen je natječaj.

SAVJETODAVNI I OBRAZVONI CENTAR „SAZNAJ NEŠTO NOVO I KORISNO“

„Saznaj nešto novo i korisno“ je projekt financiran sredstvima EU iz programa IPA. Njega je Razvojna agencija Senj kao partner u ime Grada Senja kandidirala na natječaj EU i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje IPA – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3 te je on pozitivno ocijenjen. Kao partner, u projektu je sudjelovala i Područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Gospić. Ugovor je potpisan u veljači 2010. godine, i iznosi  73.485,63 €. U sklopu projekta održane su radionice „Uzgoj i prerada ljekovitog i aromatičnog bilja“, „ECDL program“, a u tijeku je ciklus obrazovanja „Voditelj seoskog turizma“. Projekt obuhvaća i individualne konzultacije nezaposlenih te promoviranje samozapošljavanja i trajat će do veljače 2012. godine.

„TURISTIČKA VALORIZACIJA KULTURNO – POVIJESNE BAŠTINE I JAVNE INFRASTRUKTURE PARKA NEHAJ U SENJU“

Projekt „Turistička valorizacija kulturno – povijesne baštine i javne infrastrukture Parka Nehaj u Senju“ rezultat je suradnje Grada Senja s partnerima Razvojnom agencijom Senj, Turističkom zajednicom Senj, Gradskim muzejom Senj i Pučkim otvorenim učilištem M.C. Nehajeva Senj. Projekt je vrijedan 990.000,00 € od čega je 75% sredstava zatraženo za sufinanciranje iz programa IPA poslovna infrastruktura. Ovih dana očekuju se rezultati natječaja.

PROGRAMU KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2010/11. GODINU-„PODUZETNIK 3“

Grad Senj u suradnji s Erste &Steiermärkischebank d.d. i Privrednom bankom Zagreb d.d. objavio je javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita po „PROGRAMU KREDITIRANJA PODUZETNIKA GRADA SENJA ZA 2010/11. GODINU-PODUZETNIK 3“.
Sve potrebne informacije o ovom Programu, obrazac zahtjeva za poduzetnički kredit i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji mogu podići u Razvojnoj agenciji Senj d.o.o.